» Aktuariusz Krajowy 
» Usługi aktuarialne 
» Aktuariusz - cennik 

 
Zawód aktuariusza
Początki zawodu aktuariusza sięgają przełomu XVII i XVIII w. i były powiązane przede wszystkim z rozwojem ubezpieczeń na życie, ale głównego znaczenia profesja ta nabrała dopiero w XIX w. Matematykę aktuarialną zapoczątkowały pod koniec XVII w. prace angielskiego astronoma E. Halleya dotyczące wymieralności w wybranej populacji, a w 1948 r. w Londynie powstał Instytut Aktuariuszy - pierwsza placówka naukowa prowadząca prace z zakresu matematyki aktuarialnej.

Aby zostać aktuariuszem należy dobyć specjalistyczne wykształcenie i zdać stosowne egzaminy. Aktuariusz, jest można by powiedzieć zawodem zaufania publicznego. Znaczenie wyceny aktuarialnej ma bardzo duży wpływ na składki ubezpieczeń a co za tym idzie na wartość wypłacanych świadczeń emerytalnych, świadczeń rentowych. Na podstawie klakulacji aktuarialnych wycenia się np. rezerwy na świadczenia jakie muszą zabezpieczać firmy zatrudniające więcej pracowników.

W Polsce za początek tej profesji można uznać rok 1920, w którym działalność rozpoczął Polski Instytut Aktuariuszy. Od 1990 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego działa Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych, wiele jednostek na polskich uczelniach wyższych również prowadzi edukację aktuarialną. Środowisko aktuariuszy w 1991 r. powołało Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie tej grupy zawodowej, a także uczestnictwo w pracach legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Przy pomocy wyliczeń, wykorzystując założenia aktuarialne, dane demograficze, korzystając z zaawansowanej matematyki finansowej aktuariusz dokonuje kalkulcji szeregu parametrów, składek, dotyczących finansów, ksiegowości w firmie małej i dużej. Idąc dalej, czyli mając 100% pewności, że kiedyś ktoś będzie musiał wypłacać nam emeryturę, odprawę emerytalną itp. świadczenia, aktuariusz wylicza ile firma musi odłożyć z bieżących dochodów, jakie rezerwy na świadczenia poczynić by uskładała się z tych kwot odpowiednia renta, emerytura, odprawa, nagroda jubileuszowa. Aktuarialne wyliczenie, na pierwszy rzut oka, trochę zbliżone do odczytywania przyszości z kryształowej kuli jest jednak wyliczeniem ścisłym, matematycznym, zgodnym ze standardami aktuarialnymi (np. MSR 19), zawierającym wskazanie jaki może być dopuszczalny błąd wyliczenia. Aktuariusz modeluje przyszłe zdarzenia, określa prezyzyjnie ich prawdopodobieństwo.

* aktuariusz oblicza rezerwy na świadczenia
* aktuariusz oblicza rezerwy na odprawy
* aktuariusz oblicza rezerwy na nagrody

Wyliczenia aktuariuszy dają się weryfikować dopiero po jakimś czasie, ale zwykle są poprawne. Aktuariusz to przecież matematyk, ksiegowy i demograf w jednym. Proces wyliczenia, usługi aktuarialnej jest oparty na szerokich podstawach danych statystycznych, danych demograficznych oraz uwzględnia najnowocześniejsze, aktuarialne metody matematyczne. Dzisiaj, kiedy wiele uwagi mediów przykuwa dyskusja na temat OFE, wyliczeniem przyszłych emerytur są zainteresowani wszyscy, którzy oddają niebagatelne kwoty ze swoich zarobków na przyszłe świadczenia. Aktuariusze biorą udział w procesie wyliczenia, kalkulacji przyszłych świadczeń przez ustanowienie modelu realizacji zobowiązań finansowych.

 


licznik odwiedzin - 2129302        | mapa strony | © 2011
Utworzono w systemie promocja strony www EntroCMS aktuariusze

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'sqlrezerwyhomepl' (0) in /stats/stat_sfx01.php on line 64